Een luisterend oor voor alle medewerkers

Is er spanning op de werkvloer, zijn er medewerkers die zich niet veilig voelen, is er een conflict of zijn er ervaringen met ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, geweld of discriminatie? Het zijn vaak moeilijk bespreekbare onderwerpen die de sfeer, de cultuur, de werkprestaties en het werkplezier van uw medewerkers negatief kunnen beïnvloeden. Al deze zaken kunnen met een (externe) vertrouwenspersoon worden besproken. Daarnaast zijn ook integriteitskwesties een onderwerp voor de vertrouwenspersoon.

Met het inschakelen van een vertrouwenspersoon hebben medewerkers altijd iemand waar ze met hun problemen naar toe kunnen. Bij een onafhankelijk en objectief persoon voelt het vaak makkelijker om naar binnen te stappen om je verhaal te doen. ​​Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en mag niets doorgeven over de inhoud van de gesprekken.  Meerwaarde van de inzet van een vertrouwens- persoon is dat meestal de klachten op een informele manier worden opgelost.

Het is van groot belang dat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt. Als vertrouwenspersoon hoor je het verhaal aan en ga je op zoek naar een gepaste oplossing. 

Ongewenste omgangsvormen op het werk komen steeds vaker in het nieuws. De arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting, waaronder ongewenste omgangsvormen. 

       Heeft uw organisatie nog geen vertrouwenspersoon 
      dan  bent  hier aan het juiste adres. 

Samen met mijn partner Angelien Landstra van Leaderschip Solutions bieden wij naast het optreden als extern vertrouwenspersoon ook verschillende samenwerkingsvormen op dit gebied aan. 

Met onze kennis en achtergrond kunnen wij uw organisatie en uw medewerkers helpen. Hierdoor kunnen werknemers weer op een prettige manier aan de slag.  Naast een luisterend oor adviseren wij over protocollen en geven wij  voorlichting over ongewenste omgangsnormen. Ook specifieke trainingen, zoals het geven van feedback, communicatiestijlen en hoe om te gaan met een conflict dragen bij aan een veiligere werkomgeving, een betere werksfeer en meer werkplezier. 

NEEM CONTACT OP

Belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon

 • Verzorgt de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Geeft begeleiding als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende.
 • Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator. Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Registreert gevallen van ongewenst gedrag.

Verschillende vormen om ons als extern vertrouwenspersoon in te zetten:

 • Inzetten bij een specifieke klacht, wij hebben een luisterend oor en begeleiden bij het vinden van een oplossing.
 • Inzetten om het management te adviseren over preventie.
 • Inzetten om voorlichting te geven.
 • Breder inzetten dan alleen bij ongewenste omgangsvormen om sowieso een onafhankelijk luisterend oor te hebben voor alle medewerkers wanneer hier behoefte aan is.
 • Een aantal uur per maand (op een vast moment) inzetten om zo de drempel voor medewerkers zo laag mogelijk te houden.
 • We komen naar organisaties toe, voor preventie, voorlichting, workshops, meldingen en andere wensen.
 • Medewerkers zijn welkom bij mij ons op kantoor.
 • Online afspraken via Teams zijn ook mogelijk
NEEM CONTACT OP